Volle Maan Viering

De natuur heeft nooit haast en toch is alles af, ze is een vanzelf ontvouwend proces. Wat zou er gebeuren als we dat meer zouden toelaten? Het leven lijkt zo maakbaar! Leef jij met de lineaire tijd of vertoef je in het tijdloze, misschien iets er tussen in?

In de Open Ruimte bestaat het verlangen om vanuit een natuurlijk ritme samen te komen en eenvoudig weg ‘te zijn’ en te delen met elkaar. We lijken soms wel human Do-ings i.p.v.human Be‐ings. De volle maan biedt ons een natuurlijk perspectief dat vraagt niet alles in te delen naar wat we moeten en willen, maar ook te stromen met wat er simpel weg al is best en niet te trekken aan de grasspriet om hem sneller te laten groeien.

De Volle Maanviering wordt gegeven door Hanneke van der Kam, Roos Severins en Martina Gijsbers.