Haptonomische Kinderbegeleiding

In de haptonomie nemen we als uitgangspunt dat voelen en het opdoen van gevoelservaringen, een belangrijke rol spelen binnen de ontwikkeling. Het stimuleren van de gevoelsontwikkeling is zowel bij de normale ontwikkeling, als bij een ontwikkeling die wat minder soepel verloopt noodzakelijk. Voelen, denken en handelen beïnvloeden elkaar.

Wanneer er sprake is van een disbalans in de ontwikkeling van het denken, voelen en handelen is dat terug te zien in het gedrag van het kind en ‘hoe het in zijn/haar vel zit’; in houding en beweging, in de mimiek, de stem en de manier waarop het met anderen omgaat. Praktische voorbeelden waaruit een disbalans blijkt zijn de volgende:

 • niet kunnen luisteren naar wat anderen zeggen
 • clownesk gedrag
 • onzeker
 • overal tegenop zien
 • onhandig bewegen wat betreft de grove als de fijne motoriek
 • veel ongelukjes of gevaarlijke dingen doen
 • erg volgzaam zijn
 • letterlijk en figuurlijk op de tenen lopen
 • snel afgeleid zijn door wat er te zien en te horen is.
 • gepest worden
 • pesten

Vragen die gesteld kunnen worden zijn o.a.

 • Erik laat op school heel ander gedrag zien dan thuis
 • Jan heeft last van faalangst
 • Cato komt zo laat pas in slaap
 • Mijn dochter drukt met haar uitbarstingen zo’n stempel op het gezin
 • We vinden dat de opvoeding van ons kind niet gemakkelijk verloopt
 • Mieke heeft veel buikpijn

De begeleiding 

Binnen de behandeling maken we gebruik van verschillende vormen van begeleiding : bewegingsvormen, aanraken en gesprekjes. Bewegingsvormen zijn bij uitstek geschikt om gevoelservaringen op te doen. De combinatie van het bewegen en de direkte aanraking verhoogt de effectiviteit van de behandeling.

Praktisch

De leeftijd waarop kinderen voor haptonomische begeleiding komen varieert in de leeftijd van enkele weken tot 18 jaar. Kinderen kunnen aangemeld worden op verzoek van de ouders of op advies van de leerkracht, pedagoog, psycholoog of arts. Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk. Er vindt voorafgaand aan de behandeling een intake plaats. Aan de hand van deze intake wordt er een advies gegeven en wordt er een behandelplan opgesteld. Tijdens de behandelingsperiode vinden er gesprekken met de ouders plaats waarin uitwisseling van wederzijdse ervaring plaatsvindt.

De therapeut

Jan Willem Roos was fysiotherapeut en heeft zich vanaf 1989 geschoold in de haptonomie. Sinds 2000 werkt hij als haptotherapeut.

Kosten

Het tarief bedraagt 80 euro per consult van 60 minuten. Jan Willem Roos is aangesloten bij het VVH (Vereniging van Haptotherapeuten) Voor eventuele vergoeding van deze kosten kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar

Interesse?

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Willem: 06 24904348 of janwillem@deopenruimte.nl