Haptonomische Relatiebegeleiding

Doel

Het doel van relatiebegeleiding op haptonomische basis is dat partners zich (weer) positief met zichzelf en elkaar kunnen verbinden.

Wanneer

Als mensen in hun relatie problemen willen onderzoeken zoals ergernissen, onbegrip, wantrouwen, langs elkaar heen praten of leven, het ontbreken van gevoelens, verliefdheid op een ander of gedachten over gaan scheiden, kan relatiebegeleiding nuttig zijn. Een andere reden kan zijn dat men verdieping zoekt in de relatie of beter wil leren communiceren.

Voelen en ervaren

Het specifieke van de relatiebegeleiding op basis van de haptonomie is dat binnen de begeleiding de problemen die er binnen een relatie spelen tastbaar en voelbaar kan worden. De partners worden begeleidt naar een meer gevoelsmatige (affectieve) verbondenheid, waarbij ieders persoonlijke vrijheid behouden blijft. Je ervaart  en wordt je bewust hoe jullie in de relatie met elkaar communiceren en waar het mogelijk stagneert. Hierbij kunnen beiden aan den lijve ervaren hoe een ieder van hen omgaat met grenzen, samen of alleen, afstand en nabijheid, conflict of harmonie, leiden of volgen, verantwoordelijkheid, gevoel of verstand, ruimte geven of ruimte nemen. Het gaat in de begeleiding niet alleen om woorden en inzicht (verstand), maar juist ook om een directe ervaring die behalve begrepen ook gevoeld wordt.

Uitgangspunten

Tijdens de begeleiding komen zaken aan de orde als ‘ruimte nemen en ruimte geven’, toegedekte gevoelens en emoties zoals pijn, verdriet, boosheid, teleurstelling en/of angst. Het gaat niet over schuld, over gelijk of ongelijk hebben en ook niet over ‘hoe het hoort’. Het gaat over innerlijke beweging, naar elkaar toe of van elkaar af, in diverse situaties.
In de relatiebegeleiding wordt o.a. stilgestaan bij het volgende :

  • hoe ga je met elkaar om
  • wat zijn duidelijke verschillen en overeenkomsten
  • wat is mogelijk en wat is onmogelijk
  • wat verbindt je en wat houd je op afstand
  • hoe kun je elkaar tegemoet komen zonder jezelf te verliezen
  • wat zijn basispatronen en -rollen in de relatie en wat is daar (on)handig aan
  • maar vooral wat gaat er goed en hoe kun je dat weer (h)erkennen, waarderen en versterken

De therapeut

Jan Willem Roos  heeft zich vanaf 1989 geschoold in de haptonomie. Sinds 2000 werkt hij als haptotherapeut. Naast de praktijk in Almere is hij verbonden als docent aan de Nederlandse vakopleiding Haptonomie in Amersfoort en bestudeerd hij diverse vormen van tantrische tradities.

Kosten

Het tarief bedraagt 80 euro incl. BTW per consult van 60 minuten. Jan Willem Roos is aangesloten bij de VVH (Vereniging voor Haptotherapeuten). Voor eventuele vergoeding van deze kosten kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar

Interesse?

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Willem: 06 24904348 of janwillem@deopenruimte.nl