Haptotherapie

Haptotherapie is een begeleidingsvorm die zich richt op de betekenis en de kracht van ons voelen en ons gevoel.

Wat is haptonomie?

Gevoelens spelen een grote rol in de waardering voor wat we zien, horen, proeven, ruiken of aanraken en in de keuzen die we maken, bijvoorbeeld voor een partner of een baan. Ons gevoel heeft invloed op wát we doen, hóe we iets doen en hoe we iets beleven. Andersom geldt ook: onze gedachten en ons gedrag hebben ook invloed op ons gevoel.

Juiste afstemming tussen voelen, denken en doen is van belang voor vitaliteit en ontplooiing. We worden als voelers geboren en tot denkers en doeners opgeleid. Het voelen is echter op de achtergrond geraakt en is onbewuster geworden.

Haptonomie besteedt aandacht aan het bewust worden van gevoelens en het leren begrijpen en gebruiken van de signalen van je lichaam met de bedoeling om zo het afstemmen tussen denken, doen en voelen zoveel mogelijk te verbeteren.

Wat kan haptotherapie voor je betekenen ?

Door een gebeurtenis of door een ervaring kun je geraakt worden: het doet iets met je. Emotioneel en lichamelijk. Vaak ben je je daar niet bewust van. Als je aan deze ervaringen voorbij gaat kan dat bijvoorbeeld frustratie opleveren, sneller geprikkeld zijn, lusteloosheid ervaren of lichamelijke klachten als hoofdpijn of chronische rugpijn. Met haptotherapie kun je leren die verandering in je gevoel en in je lijf te ontdekken en te herkennen als signalen.  Het kan je vervolgens leren om keuzes te maken in wat bij je past of goed voor je is. Het kan leiden tot een andere manier van omgang met jezelf en met anderen.

Hoe gaan we te werk ?

Door een combinatie van gesprekken, oefenvormen en aanraken kun je ontdekken hoe je situaties ervaart, aanpakt en op welke manier je leert. Bijvoorbeeld ; hoe ga je om met druk of hoe ga je om met grenzen? Door deze ervaringen te vertalen naar het dagelijks leven wordt het gaandeweg gemakkelijk voor je om deze signalen te herkennen en te gebruiken.

Wanneer kan haptotherapie geschikt zijn ?

Haptonomie kan in veel verschillende situaties ondersteuning bieden. Enkele voorbeelden zijn:

  • een gevoel van ontevredenheid of ‘niet echt uit de verf komen’
  • moeite met op tijd nee zeggen
  • gevoelens van stress of overbelasting
  • depressie
  • relatieproblemen
  • moeite om met conflicten om te gaan
  • lichamelijke klacht bijv. langdurige of steeds terugkerende pijnklachten of klachten t.g.v. whip-lash, RSI of bekkeninstabiliteit
  • klachten met een mogelijke psychosomatische achtergrond
  • begeleiding bij burn-out of reïntegratie

De therapeut

Jan Willem Roos was fysiotherapeut en heeft zich vanaf 1989 geschoold in de haptonomie. Sinds 2000 werkt hij volledig als haptotherapeut. Naast de praktijk in Almere is hij verbonden als docent aan de Nederlandse vakopleiding Haptonomie in Amersfoort als supervisor.

Kosten

Het tarief bedraagt 80 euro per consult van 60 minuten. Jan Willem Roos is aangesloten bij het VVH (Vereniging voor Haptotherapeuten). Voor eventuele vergoeding van deze kosten kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar

Interesse?

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Willem: 06 24904348 of janwillem@deopenruimte.nl

Privacybeleid