Visie

Wij werken vanuit een holistische visie. Wij geloven dat mensen een potentieel zijn tot groei en creatie en een zelfgenezend vermogen bezitten. Dit aanwenden is niet altijd gemakkelijk. Het werk dat wij hier doen zijn vormen om in contact te komen met dat potentieel. Elke beweging maken we met hart en ziel om de diepte in onszelf en de wereld om ons heen te ervaren en tot bloei te brengen.

De beleving en verbondenheid zijn minstens zo belangrijk als de uitgevoerde vorm. Het streven is om meer in contact te zijn met je eigen levendigheid en vorm-kracht, die zich fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch manifesteert. Vanuit deze motivatie geven wij les en stimuleren we je om verder te gaan in je persoonlijke groei.

Je kunt de mooiste trainingen volgen maar als je ze niet kunt integreren in je dagelijks bestaan kan het een verbeteringsproject blijven die op den duur weer frustreert. Wij gaan er vanuit dat je precies bent waar je moet zijn en dat we ons mogen verhouden met wat ons lichaam, hart en ziel ons ingeeft. Dit geeft je de gelegenheid om met een luisterende kwaliteit te leven en vanuit een groter perspectief bewuste keuzes te maken. Je komt door de diversiteit van de oefeningen die we hier doen vanzelf je kracht en je groei mogelijkheden tegen. Om hiermee helemaal mee te zijn en te handelen, beschouwen wij als de belangrijkste training!

In onze lessen en sessies bieden wij een plek waar je (dagelijks) stil kan staan bij het potentieel dat je bent als stromende ziel in een levend lichaam! Wij hopen je te ontmoeten en elkaar te inspireren!

Martina Gijsbers en Jan Willem Roos.